Marknad i Grimsdalen søndag!

Søndag slår vi til att på marknad saman med Elisabeth S. Wentzel i Alicita redesign, denne gongen på Pondarvangen i Grimsdalen. Dette er ein gamal marknadsplass for handel mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen, og er forløparen til Ottamartnan. Marknaden føregår fyrstkomande søndag den 2. august frå kl. 11 – 16.

.
Desse to blide damene vil du kunne treffe på Pondarvangen! Vi håpar på like fint ver som her på Randsverkmarknaden i juni.