Merkelapparkiv: karbonader

Vekesprodukt: Kjøtkaker og karbonader frå Røroskjøtt

KjøtkakerRøroskjøtt, som held til i Os i Østerdalen, bearbeider og foredlar kjøtt av både storfe, kalv, sau og lam. Dei tek all slakten sin frå Røros slakteri, og i dei siste åra har dei vorte stadig større på økologisk kjøt. Dei Karbonaderhevdar at gjennom samarbeidet sitt med Røros Slakteri kan dei heilt nøyaktig spore alle produkta attende til produsenten og garden.

 

I butikken vår har vi kjøtkakene og karbonadene deira.  Kom innom og få  smaksprøve torsdag, fredag eller laurdag!