Merkelapparkiv: opningstider

Kvifor Grøn tråd seier nei til nattope

  • Fordi vi ønsker å skjerme menneske og miljø for rovdrift gjennom overproduksjon og overforbruk,
  • fordi vi ønsker å skjerme tida der både kundar og butikkarbeidarar har fri til å drive med andre ting enn handel,
  • fordi korkje kundar, butikktilsette eller -eigarar tener noko på auka opningstider i lengda,

går Grøn tråd nok ein gong mot straumen og seier nei til å halde nattope i morgon. Vi ønsker alle våre gode kundar velkomen til ein triveleg handel i den vanlege opningstida vår frå 10 til 16.

Venleg helsing Randi, Trude og Christine

Opningstider i påska

Vi ønskjer velkomen til påskehandel

  • måndag 10. april frå 10-17
  • tysdag 11. april frå 10-17
  • onsdag 12. april frå 10-15
  • Påskeeftaen stengt

Resten av påska er handlefrie dagar hjå oss. Då ønskjer vi alle våre kundar deilige avslappande dagar utan stress og mas. Over påske er de alle velkomne attende!

Grøn helsing frå
Randi og Trude

Sommartid

No byrjar sommarferie for skuleelevane og avspasering for lærarane, og vi Grøn tråd-damene får meir tid til butikken. Dimed blir det nye opningstider for sommaren.

Vi håper det blir enklare å hugse at vi opnar kvar dag klokka ti. Stengjetid blir òg den same kvar dag, med unntak av laurdag. Fordi ljose sommarkveldar fortener å brukast på anna enn shopping, stengjer vi no klokka fire.

Sommaropningstidene blir da slik:

Måndag-fredag: kl. 10-16
Laurdag: kl. 10-15

Vi ønskjer gamle og nye kundar velkomne i sommar!

Helsing Randi og Trude